Aids Fonds in 2013 en in de toekomst

Voor het eerst in dertig jaar aidsbestrijding begon zich in 2013 duidelijk het beeld af te tekenen dat het einde van aids haalbaar is.
Een droom die werkelijkheid aan het worden is. Internationale aidsorganisaties als het Aids Fonds, wereldwijde netwerken van mensen die leven met hiv, wetenschappelijk onderzoekers, de farmaceutische industrie en niet te vergeten de steun en betrokkenheid van vele miljoenen mensen, dragen gezamenlijk dit succes. Ze dragen daar ook samen de verantwoordelijkheid voor.

Wereldwijd lukt het een ongekend aantal mensen te behandelen met hiv-remmers. Meer dan ooit tevoren is er zicht op een haalbare werkelijkheid waarin mensen, waar ter wereld ook, toegang hebben tot voorlichting, behandeling, zorg en ondersteuning. En voor het eerst bestaat de verwachting dat de hiv-infectie in de toekomst niet alleen goed behandelbaar is, maar ook te genezen zal zijn.

We weten nu dat hiv-remmers niet alleen de levens van mensen met hiv redden, maar ook dat ze de verspreiding van hiv enorm afremmen. Hoe eerder een hiv-infectie bij mensen wordt vastgesteld en behandeld, hoe beter hun persoonlijke gezondheidsprognose en hoe gunstiger het beloop van de epidemie. Hoewel steeds meer mensen deze medicijnen kunnen krijgen, wordt zelfs in Nederland nog 43 procent van de 1.100 jaarlijkse diagnoses gesteld bij mensen die volgens de richtlijnen eigenlijk al met medicatie hadden moeten starten.

Ton Coenen - directeur Aids Fonds

Ton Coenen,
directeur
Onze aanpak

Het is daarom van groot belang om de mensen te bereiken die nog niet weten dat ze hiv hebben, ook om verdere verspreiding van hiv te voorkomen. Dit vraagt om een nog beter testbeleid, waarbij ook buiten de soa-poli, bijvoorbeeld in de huisartspraktijk, meer wordt getest op hiv. Het Aids Fonds heeft in 2013 een ambitieus nieuw project in Nederland gesubsidieerd waarbij verschillende partijen hun krachten bundelen met het doel hiv-infecties sneller te vinden en te behandelen. Deze aanpak moet het aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland drastisch terugdringen.

Lees verder...Internationaal heeft het Aids Fonds gewerkt aan het implementeren van grootschalige projecten zoals Bridging the Gaps, SUSO-II en het Robert Carr civil society Networks Fund (Strategische doelstelling: opheffen barrières). Zij richten zich op het verbeteren van toegang tot hiv-behandeling, -zorg en -preventie en de rechten van groepen die het meest risico lopen op een hiv-infectie, zoals sekswerkers, mensen die drugs gebruiken en lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Deze samenwerkingsprojecten hebben vanwege de grootschaligheid en internationale aanpak een veel grotere impact. Zo heeft Bridging the Gaps bijvoorbeeld in de eerste zestien maanden ongeveer 178.500 mensen uit de risicogroepen bereikt met hiv-preventie, -behandeling en zorg.

 
Wetenschappelijk onderzoek heeft in 2013 ‘genezing van hiv’ op de kaart gezet. De aanleiding was de zogenoemde Mississippi-baby, een kind dat met hiv geboren werd omdat pas tijdens de bevalling bleek dat de moeder met hiv geïnfecteerd was. Doordat de baby onmiddellijk werd behandeld, lijkt het hiv-virus nu uit het lichaam verdwenen te zijn. Ook de zogeheten ‘Boston-patiënten’, die eerst een tijd hiv-medicijnen kregen en daarna stopten, leken genezen te zijn. Later dit jaar bleek dat bij hen het virus toch weer meetbaar was in het bloed. Het Aids Fonds heeft in 2013 aan twee onderzoeken naar genezing van hiv subsidie toegekend. Zo hopen we te weten te komen waar het virus zich in het lichaam schuilhoudt en hoe het ook daar kan worden aangepakt.

De Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren heeft in 2013 ingestemd met het standpunt ‘viral load en onbeschermde seks’ van het Aids Fonds en de Hiv Vereniging Nederland. Dit is voor veel mensen met hiv een belangrijke stap. Het standpunt houdt in dat mensen met hiv in hun vaste relatie onder bepaalde voorwaarden het condoom kunnen weglaten, mits door behandeling de viral load (de hoeveelheid hiv in het bloed) succesvol wordt onderdrukt en zij en hun seksuele partner geen soa hebben.

Het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! hebben al jaren gelobbyd voor een hogere bijdrage aan het Global Fund. Dit jaar heeft de regering op initiatief van de Tweede Kamer besloten om € 20 miljoen meer beschikbaar te stellen voor het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria
(Global Fund  ). Daarnaast zijn de zogenaamde ‘key populations’ (risicogroepen) specifiek genoemd in het nieuwe Nederlandse mensenrechtenbeleid en komt er langzaam meer aandacht voor de gevolgen van het asielbeleid voor asielzoekers met hiv. Ook is het wetsontwerp voor de Wet Regulering Prostitutie aangepast conform de inbreng van het Aids Fonds.

In 2013 heeft het Aids Fonds geen grote publiekscampagne gevoerd, maar is er desondanks toch in geslaagd om door middel van vrije publiciteit en gerichte marketingacties het belang van de aidsrespons onder de aandacht van de achterban te brengen. Toch liepen in 2013 de resultaten van fondsenwerving terug. Het Aids Fonds heeft dit jaar daarom intensief gewerkt aan een nieuwe marketingstrategie.

Het Aids Fonds in 2014

In 2015 loopt de subsidie voor een aantal grote internationale projecten af. 2014 is daarom een spannend jaar. Zowel Bridging the Gaps als het Robert Carr civil society Networks Fund wordt in 2014 extern geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluaties zijn niet alleen belangrijke input voor verbetering, maar zullen ook van cruciaal belang zijn voor de bereidheid van donoren om zich na 2015 opnieuw te committeren aan een vervolg op deze programma’s.

Hiv en aids in cijfers (bronnen: UNAIDS  , Stichting Hiv Monitoring  )

 • Wereldwijd leven 35,3 miljoen mensen met hiv
 • Sinds het begin van de epidemie zijn 36 miljoen mensen aan hiv overleden
 • Het aantal nieuwe infecties per jaar is afgenomen met 33 procent, tot 2,3 miljoen
 • 10 miljoen mensen krijgen behandeling
 • In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan er iets meer dan 18.000 op de hoogte zijn van hun status
 • Nog steeds wordt 43 procent van de 1.100 jaarlijkse diagnoses in Nederland gesteld bij mensen die volgens de richtlijnen al met medicatie hadden moeten starten


Foto: Marieke van der Velden        

 

 • INKOMSTEN 2013
 • UITGAVEN 2013
 • BESTEED AAN STRATEGISCHE
  DOELSTELLINGEN 2013
 • Giften 21%
 • Nalatenschappen 3%
 • Loterijen en acties derden 9%
 • Subsidies overheden 64%
 • Rente 1%
 • Overig 2%
 • Aidsprojecten 84%
 • Voorlichting en communicatie 7%
 • Strategie en lobby 2%
 • Fondsenwerving 5%
 • Beheer en administratie 2%
 • Aids op de agenda 10%
 • Versterken positie mensen met hiv 6%
 • Opheffen barriéres 73%
 • Meer kennis 8%
 • Gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden 3%
BedanktShow Bedankt  

Bedankt! Iedereen die zich heeft ingezet voor de fantastische projecten van het Aids Fonds. Bedankt! Alle donateurs die het Aids Fonds steunden. Bedankt! Iedereen die het Aids Fonds in zijn of haar testament noemde of met een bijzondere schenking of legaat steunde. Bedankt! ProGay die de collectes tijdens Amsterdam Gay Pride mogelijk maakte, Jan Taminiau, LM Flower Fashion en Mirik Milan, zangeres Sherry Dyanne, Meijer Roses en vrijwilligers en Canal Parade botensponsors. Bedankt! Jarigen, jubilarissen en bruidsparen die hun gasten om een bijdrage voor de aidsbestrijding vroegen in plaats van een cadeau voor zichzelf. Bedankt! Paradiso, de Begging Babes en de vrijwilligers van de Lovedance crew en Wereld Aids Nachtcrew. Bedankt! Bedrijven en particulieren die deelnemen aan het AmsterdamDiner en het werk daaraan gerelateerd en zich samen sterk maken in de strijd tegen aids. Bedankt! SubLime FM voor de samenwerking. Bedankt! Stichting Roze Maandag voor het mogelijk maken van de 'wuppieverkoop' op de Tilburgse Kermis. Bedankt! Collectanten, actievoerders en vrijwilligers die zich in 2013 op vele manieren inzetten voor het Aids Fonds. Bedankt! Particulieren, bedrijven, scholen en verenigingen die in 2013 inzamelingsacties op touw gezet hebben. Bedankt! Kerken en kloosters die geld inzamelden. Bedankt! Sponsor Gilead. Bedankt! Durex, CDDN, TNS NIPO, L’Oréal Professionele Producten, advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, AKD Advocaten & Notarissen, Boekx Advocaten, Universal Music en ViiV Healthcare. Bedankt! Bill & Melinda Gates Foundation, BZ Ministeries van Nederland, Noorwegen (Norad), Verenigd Koninkrijk (DfID) en de Verenigde Staten (PEPFAR) en de M-A-C AIDS Fund. Bedankt! VriendenLoterij, Lotto en Krasloterij voor de enorme bijdrage! Bedankt!
Show Bedankt

Het Aids Fonds is tot 1 januari 2013 onderdeel van de Stichting Aids FondsSoa Aids Nederland.
De hier gepresenteerde gegevens hebben uitsluitend betrekking op het Aids Fonds.

1