Enquête: helpt u mee ons jaarverslag te verbeteren (5 vragen)?  Klik dan hier

Aids Fonds in 2014 en in de toekomst

Foto: Sjaak RamakersTon Coenen Lees hier de persoonlijke motivatie van Ton Coenen in de strijd tegen aids.
directeur
Het jaar 2014 zal voor het Aids Fonds het jaar blijven waarin we afscheid namen van twee dierbare collega’s, die omkwamen bij de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne. Onze gedreven lobbyist Pim de Kuijer en Martine de Schutter, toegewijd programmaleider van Bridging the Gaps – beiden prachtige en inspirerende personen die we voor altijd in ons hart hebben gesloten.

Bij de vliegramp verloren we ook drie inspirerende collega’s uit ons werkveld. Joep Lange, briljant wetenschapper en prominent leider binnen de wereldwijde aidsbestrijding, kwam samen met zijn partner en collega Jacqueline van Tongeren bij de ramp om het leven. Ook onze oud-collega Lucie van Mens was aan boord van de MH17. Lucie wijdde een belangrijk deel van haar carrière aan de bescherming van sekswerkers. Allen waren zij op weg naar het Wereld Aids Congres in Melbourne.  

Vastberaden willen wij hun werk voortzetten. Wat zij in gang hebben gezet is van onschatbare waarde voor de medische wetenschap, voor het op grote schaal beschikbaar maken van hiv-behandeling en het wereldwijd beschermen van de rechten van kwetsbare groepen. In 2014 heeft het Aids Fonds op deze terreinen internationaal veel bereikt.

Twee inzichten hebben onze kijk op het toepassen van hiv-remmers de laatste jaren veranderd. Behandeling met hiv-remmers kan de overdracht van hiv grotendeels stopzetten. Bovendien is zo vroeg mogelijk behandelen van de hiv-infectie gunstig voor de gezondheid van mensen met hiv. Toch begint in Nederland 43 procent van de mensen met hiv volgens deze inzichten te laat aan therapie, simpelweg omdat ze de diagnose te laat krijgen. In 2014 startte met onze steun het H-TEAM H-Team is een acroniem voor Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam, dat zich onder meer richt op het eerder testen en meteen behandelen van hiv-infecties onder Amsterdamse risicogroepen. Onderdeel van dit project is bijvoorbeeld voorlichting aan huisartsen om hen alerter te maken op symptomen die op hiv-infectie kunnen duiden. Zij zullen hun patiënten dan sneller een hiv-test aanraden.

Wij hebben in 2014 politieke aandacht gevraagd voor de situatie van mensen met hiv zonder geldige verblijfsstatus. Als deze mensen naar het land van herkomst worden teruggestuurd kunnen velen van hen daar hun therapie niet voortzetten. Dat brengt niet alleen hun eigen gezondheid ernstig in gevaar maar doet ook het risico op hiv-overdracht toenemen.

In 2014 kwam er een nieuwe, veel effectievere medicatie voor hepatitis C op de markt, met een veel hoger genezingspercentage en aanzienlijk minder bijwerkingen. HCV-infecties HCV = het hepatitis C-virus komen vrij veel voor bij mensen met hiv en deze dubbele infectie betekent een lagere genezingskans van HCV. Vanwege de hoge prijs die de fabrikant voor het nieuwe geneesmiddel vraagt komt het alleen beschikbaar voor HCV-geïnfecteerden met een vergevorderd stadium van leverfibrose. Het Aids Fonds heeft hier bij minister Schippers (VWS) bezwaar tegen gemaakt. Ook stelden we door middel van internationale lobby de huidige regelingen voor patenten ter discussie.

Het Aids Fonds krijgt geld zowel van nauw betrokken donateurs als van grote donoren. Daarmee kunnen we overal ter wereld activisten ondersteunen en projecten uitvoeren op het gebied van de hiv-zorg en -preventie gericht op specifieke risicogroepen Sekswerkers, druggebruikers, mannen die seks hebben met mannen, biseksuelen en transgenders zijn groepen mensen die een hoger risico lopen op een hiv-infectie en die een belangrijke rol spelen in de bestrijding van hiv. In het Engels worden deze groepen aangeduid met 'key populations'. .

Mensen behorend tot deze risicogroepen lopen tien tot twintig keer meer risico op een hiv-infectie dan anderen. Zij hebben door een samenspel van politieke en sociale barrières nauwelijks toegang tot preventie, behandeling en zorg, wat epidemieën in stand houdt. Het wegnemen van deze hindernissen is dusdanig cruciaal gebleken voor een succesvolle aidsbestrijding, dat het Aids Fonds ervoor heeft gekozen om daar 62 procent van zijn uitgaven aan te besteden.

Met het in 2011 opgerichte Bridging the Gaps coördineert het Aids Fonds een van de grootste programma’s ter wereld waarin de gezondheid en mensenrechten van de risicogroepen in de hiv-epidemie centraal staan. Een externe evaluatie toonde in 2014 aan dat het programma een belangrijke bijdrage levert aan de aidsbestrijding: in de eerste 2,5 jaar heeft het bijna 700.000 mensen bereikt in zestien verschillende landen met preventie, zorg en ondersteuning.

Het Aids Fonds heeft nationaal en internationaal unieke expertise opgebouwd op het gebied van seksuele gezondheidsbevordering in relatie tot sekswerk. In 2014 startten we samen met ontwikkelingsorganisatie ICCO Stepping Stones, een nieuw programma in dertien Myanmar, Egypte, Tunesië, Marokko, Ethiopië, Zimbabwe, Bolivia, Peru, Brazilië, Paraguay, Colombia, Botswana en Libanon. landen dat zich richt op minderjarigen in de prostitutie Prostitutie is de internationale term die gebruikt wordt bij mensen onder de 18 jaar. Bij 18 jaar en ouder noemt met het sekswerk en is het een vorm van arbeid.. Het project doet eerst onderzoek om meer inzicht te krijgen in deze kwetsbare groep en wil op basis van de uitkomsten van het onderzoek activiteiten opzetten die hun gezondheid en maatschappelijke positie verbeteren.

Het Robert Carr Civil society Networks Fund (RCNF) dat in 2012 werd opgericht is in 2014 door alle betrokkenen positief beoordeeld. In de extern uitgevoerde evaluatie is vastgesteld dat de internationale netwerken die het fonds ondersteunt, goede resultaten behalen in het verbeteren van wetgeving, gezondheidszorg en hulpverlening voor de risicogroepen Sekswerkers, drugsgebruikers, mannen die seks hebben met mannen, biseksuelen en transgenders zijn groepen mensen die een hoger risico lopen op een hiv-infectie en die een belangrijke rol spelen in de bestrijding van hiv. In het Engels worden deze groepen aangeduid met 'key populations'. in de hiv-epidemie. De donoren van het fonds hebben voor de komende drie jaar opnieuw hun steun toegezegd.

In 2014 heeft het Aids Fonds zijn fondsenwervende activiteiten geïntensiveerd met als resultaat een groei van het aantal donateurs. We hebben in onze communicatie dit jaar vooral de nadruk gelegd op het feit dat er nog (te) veel mensen zijn die geen toegang hebben tot hiv-behandeling, waarbij we deze mensen zelf zoveel mogelijk hun eigen verhaal hebben laten vertellen.

Dankzij uw steun is dit in 2014 bereikt:

 • 9,9 miljoen

  Inkomsten 2014
  € 25,9 miljoen

 • 9,9 miljoen

  Besteed per doelstelling € 23,3

 • 9,9 miljoen

  Besteed per
  doelgroep

 • 9,9 miljoen

  50 projecten afgerond

  22% Giften en nalatenschappen waarvan giften € 4,6 miljoen (18%) en nalatenschappen € 1 miljoen (4%) € 5,6 mln
  10% Loterijen en acties derden € 2,7 mln
  68% Subsidies van overheden € 17,8 mln
  3% Meer testen € 0,7 mln
  58% Barrières wegnemen € 13,5 mln
  27% Versterken maatschappelijke organisaties € 6,3 mln
  5% Wetenschappelijk onderzoek stimuleren € 1,2 mln
  7% Bewustwording De activiteiten die behoren tot de doelstelling ‘Bewustwording’ worden beschreven in het hoofdstuk ‘Marketing & Communicatie’. € 1,6 mln
  53% Mensen met hiv  
  8% Algemeen publiek  
  1% Intermediairs  
  38% Risicogroepen (o.a. Mannen die seks hebben met mannen, jongeren, transgenders)  
  90% Geslaagd  
  10% Gedeeltelijk geslaagd  
  0% Niet geslaagd  

Toelichting inkomsten 2014

We ontvingen in 2014 ongeveer evenveel aan giften en nalatenschappen als in 2013. Het bedrag aan giften en nalatenschappen was hoger dan begroot voor 2014, vooral omdat we meer ontvingen uit nalatenschappen.

De inkomsten uit loterijen en acties derden waren hoger dan begroot. Van de Vriendenloterij ontvingen we een niet begrote extra bijdrage van € 325.000 voor online testen. Onder de post acties derden vallen ook de opbrengsten van het AmsterdamDiner, dit is een bedrag van € 359.000.

We kregen in 2014 meer subsidies van overheden dan in 2013 en dan begroot. Dit gaat met name om hogere bijdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het programma Bridging the Gaps en om extra bijdragen van het Britse ministerie van Buitenlandse zaken voor het Robert Carr civil society Networks Fund, en van het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Voor het volledige overzicht van onze financiën.

Hiv & Aids in cijfers Enkele resultaten 2014 Vooruitblik 2015