2015: op weg naar een wereld zonder aids

Van de 37 miljoen mensen met hiv in de wereld krijgen ruim 21 miljoen mensen géén medicijnen. Daardoor overlijden elke dag meer dan drieduizend mensen aan aids. 2015 stond daarom in het teken van onze succesvolle campagne ‘Geen medicijnen is doodzonde’. Met een breed gedragen petitie voor de Tweede Kamer hebben we het onderwerp van onbetaalbare medicijnprijzen hoog op de politieke agenda gezet. Daarnaast hebben we het probleem zichtbaar gemaakt voor het algemene publiek met een indrukwekkende fototentoonstelling op het Museumplein en het verkopen van ‘First World Problem Pills’.

2015 was ook om andere redenen een belangrijk jaar. Want in 2015:

 • liepen de VN-millenniumdoelen af. Doel 6, dat over aids gaat, is bereikt hint button : wereldwijd neemt het aantal hiv-infecties af.
 • heeft de VN nieuwe duurzaamheidsdoelen aangenomen, waarin staat dat er in 2030 een einde aan aids moet komen. hint button
 • hebben we op internationale schaal veel fondsen geworven voor het ondersteunen van maatschappelijke organisaties. Eindelijk is er erkenning voor het feit dat dit soort organisaties belangrijk zijn voor het bestrijden van hiv en aids.
 • hebben onderzoekers een belangrijke ontdekking gedaan die een vaccin tegen hiv dichterbij brengt.
 • 26,7 miljoen

  Inkomsten 2015
  € 26,7 miljoen

 • 59 projecten

  59 projecten afgerond

  24% Giften en nalatenschappen € 6,5 mln
  16% Loterijen en acties derden € 4,2 mln
  59% Subsidies van overheden € 15,8 mln
  1% Overig € 0,3 mln
  7% Meer testen € 1,8 mln
  57% Barrières wegnemen € 13,8 mln
  28% Versterken maatschappelijke organisaties € 6,9 mln
  1% Wetenschappelijk onderzoek stimuleren € 0,1 mln
  7% Bewustwording € 1,7 mln
  53% Mensen met hiv  
  8% Algemeen publiek  
  1% Intermediairs  
  38% Risicogroepen (o.a. Mannen die seks hebben met mannen, jongeren, transgenders)  
  78% Geslaagd  
  20% Gedeeltelijk geslaagd  
  2% Niet geslaagd  

Onze inkomsten in 2015

In 2015 hebben we met succes fondsen geworven voor de periode na 2015:

 • we hebben een aantal grote subsidies voor internationale projecten binnengehaald,
 • we hebben 28 procent meer geld opgehaald bij donateurs vergeleken met 2014.

Lees meer over onze inkomsten in 2015

De markt voor fondsen verandert

Aids Fonds zou het werk niet kunnen doen zonder alle trouwe donateurs. De markt verandert echter en om nieuwe donateurs aan te trekken merken we dat ons marketingmodel aan vernieuwing toe is. Het wordt steeds lastiger om donateurs voor langere tijd aan ons te binden. Qua fondsenwerving moeten we het steeds meer hebben van internationale subsidies en nalatenschappen.

Onze activiteiten veranderen

De afgelopen jaren is er een verschuiving in ons werk naar specifieke thema’s zoals lobby, risicogroepen en (mensen)rechten. Deze activiteiten worden vooral gefinancierd met subsidies. Tegelijkertijd is het belangrijk om naast de langlopende gesubsidieerde projecten ook ruimte te houden om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het geld dat we krijgen van donateurs en loterijen geeft ons die ruimte. In 2016 bekijken we opnieuw hoe we deze geldstromen optimaal kunnen inzetten. Voor meer financiële informatie zie ook het hoofdstuk Financiën.

Tegen 2015: Bestrijding van hiv en aids, malaria en andere dodelijke ziektes
Tegen 2030: het beëindigen van epidemieën van aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziektes, en het bestrijden van hepatitis, door water overgebrachte en andere overdraagbare ziektes.
De activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling zijn onderdeel van de activiteiten die beschreven zijn bij de andere vier doelstellingen.
Uiterlijk in 2020 moet wereldwijd 90 procent van de mensen met hiv bekend zijn met hun infectie, van hen moet 90 procent gestart zijn met hiv-behandeling en van hen moet 90 procent een onderdrukte viral load hebben. Want zo kunnen we een einde aan aids maken tegen 2030.
In dit grote samenwerkingsverband zijn vertegenwoordigd: het Amsterdam Institute for Global Health and Development, GGD Amsterdam, Hiv Vereniging Nederland, Amsterdamse huisartsen, Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren, RIVM, Soa Aids Nederland, Stichting HIV Monitoring, AMC, OLVG (inclusief Sint Lucas Andreas Ziekenhuis), DC Klinieken, Slotervaart Ziekenhuis, VUMC. Ook het Erasmus MC, LUMC en de GGD Rotterdam-Rijnmond participeren in het H-TEAM.
Dit kan begeleiding betekenen naar een carrière buiten het sekswerk of het verbeteren van de positie, zelfstandigheid en gezondheid daarbinnen.
ADHERO staat voor Amsterdam, Den Haag, en Rotterdam.
Het consortium bestaat uit: de Hiv Vereniging Nederland, Soa Aids Nederland, ShivA, Mara, AMC/ AIGHD, Erasmus MC, GGD Amsterdam, GGD Rotterdam, Sekshag.
Sekswerkers, druggebruikers, mannen die seks hebben met mannen, biseksuelen en transgenders. Zij lopen een hoger risico op een hiv-infectie en spelen een belangrijke rol in de bestrijding van hiv.
Deze ratio geeft aan hoeveel is besteed aan de doelstelling (het realiseren van onze missie) ten opzichte van de totale baten.
Deze ratio geeft aan hoeveel van de totale lasten we besteden aan het realiseren van onze missie. Van iedere € 100 die in 2015 is uitgegeven hebben we ruim € 90 besteed aan het realiseren van onze missie. Ter vergelijking: in 2014 besteedden de grote goede doelen die meededen aan de Transparant Prijs gemiddeld 84,3 procent van de totale lasten aan de doelstelling.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
De stichting bezit het officiële keur voor goede doelen, het keurmerk van het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Eén van de eisen van dit CBF-Keur is dat de kosten van eigen fondsenwerving niet meer dan 25 procent bedragen. Er mag dus per saldo niet meer dan € 0,25 worden uitgegeven om € 1 te werven. In 2015 gaf de stichting hier € 0,13 aan uit en bleef daarmee onder de grens die het CBF stelt.
We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld naar onze projecten gaat. Daarom streven we ernaar de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden. Ons doel is om deze kosten te beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2015 over het jaar 2014.
In 2015 heeft het Aids Fonds € 145.000 uitgegeven aan wetenschappelijk onderzoek. Er was daarnaast € 1,26 miljoen beschikbaar voor een subsidieronde wetenschappelijk onderzoek. Deze ronde heeft grotendeels plaatsgevonden in 2015, maar is begin 2016 afgerond. Dit bedrag wordt daarom verantwoord in de jaarrekening van 2016. Inclusief dit bedrag, streven we er naar om in 2016 tenminste € 2,1 miljoen uit te geven aan wetenschappelijk onderzoek.
Hiv & Aids in cijfers Opvallende resultaten in 2015 Vooruitblik 2016